شرکت مهندسین مشاور ایمن آروند جاوید فرجاد

شرکت مهندسین مشاور ایمن آروند جاوید فرجاد

مشاوره مهندسی ایمنی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

اعضای تخصصی

اعضای تخصصی

 

مهندس رضا غلامی

فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد-مهندسی شیمی

سوابق صنعتی:

حضور در صنایع فرآیندی از سال ۱۳۹۳ تاکنون با مسولیت های زیر:

  • مشارکت در فعالیت های پیش راه اندازی پتروشیمی تولید متانول
  • مشارکت در فعالیت های راه اندازی فازهای گازی ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی
  • حضور در مرحله بهره برداری فازهای گازی ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی
  • مشارکت در فعالیت های راه اندازی فاز ۱۳ پارس جنوبی
  • حضور در بهره برداری فاز ۱۳ پارس جنوبی

 

مهندس احمدرضا معینی

فارغ التحصیل مقطع کارشناسی-مهندسی مکانیک طراحی جامدات

سوابق صنعتی:

حضور در صنایع فرآیندی از سال ۱۳۹۳ تاکنون با مسولیت های زیر:

  • مسئول کنترل پروژه، کنترل کیفی و ناظر ساخت تجهیزات در صنایع فرآیندی
  • مهندس ناظر و کارشناس تعمیرات

 

مهندس هدی غلامی فرد

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد- مهندسی شیمی، گرایش طراحی فرآیند

 

سرکار خانم مریم پورحاجی

فارغ التحصیل مقطع کارشناسی-بهداشت عمومی

 

 

 

 

همکاران ما