ایمن آروند جاوید فرجاد، شناسایی مخاطرات، ارزیابی ریسک، رفع مشکلات عملیاتی

ایمن آروند جاوید فرجاد، شناسایی مخاطرات، ارزیابی ریسک، رفع مشکلات عملیاتی

ایمنی فرآیند طراحی فرآیند و رفع مشکلات عملیاتی آموزش

اعضای تخصصی

اعضای تخصصی

 

مهندس رضا غلامی

فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد-مهندسی شیمی

سوابق صنعتی:

حضور در صنایع فرآیندی از سال ۱۳۹۳ تاکنون با مسولیت های زیر:

 • مشارکت در فعالیت های پیش راه اندازی پتروشیمی تولید متانول
 • مشارکت در فعالیت های راه اندازی فازهای گازی ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی
 • حضور در مرحله بهره برداری فازهای گازی ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی
 • مشارکت در فعالیت های راه اندازی فاز ۱۳ پارس جنوبی
 • حضور در بهره برداری فاز ۱۳ پارس جنوبی

 

مهندس محمدرضا اژدری

فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد-ایمنی صنعتی

سوابق صنعتی:

حضور در صنایع فرآیندی از سال ۱۳۸۲ تاکنون با مسولیت های زیر:

 • مدیر HSE راه اندازی و بهره برداری-فاز ۱۳ پارس جنوبی
 • سرپرست ایمنی راه اندازی و بهره برداری- فازهای ۱۳ و ۱۹ پارس جنوبی
 • سوپروایزر ایمنی ساخت، راه اندازی و بهره برداری- فاز ۱۲ پارس جنوبی
 • سوپروایزر ارشد ایمنی راه اندازی- فازهای ۴ و ۵ پارس جنوبی

 

 

مهندس احمدرضا معینی

فارغ التحصیل مقطع کارشناسی-مهندسی مکانیک طراحی جامدات

سوابق صنعتی:

حضور در صنایع فرآیندی از سال ۱۳۹۳ تاکنون با مسولیت های زیر:

 • مسئول کنترل پروژه، کنترل کیفی و ناظر ساخت تجهیزات در صنایع فرآیندی
 • مهندس ناظر و کارشناس تعمیرات

 

مهندس هدی غلامی فرد

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد- مهندسی شیمی، گرایش طراحی فرآیند

 

سرکار خانم مریم پورحاجی

فارغ التحصیل مقطع کارشناسی-بهداشت عمومی

 

 

 

 

همکاران ما

📞گفتگوی آنلاین سوالی دارید؟از ما بپرسید