ایمن آروند جاوید فرجاد، شناسایی مخاطرات، ارزیابی ریسک، رفع مشکلات عملیاتی

ایمن آروند جاوید فرجاد، شناسایی مخاطرات، ارزیابی ریسک، رفع مشکلات عملیاتی

ایمنی فرآیند طراحی فرآیند و رفع مشکلات عملیاتی آموزش

تماس با ما

واتساپ: ۰۹۱۷۳۲۱۴۶۹۷

ایمیل: info@imenarvand.com

با ما در ارتباط باشید:

    همکاران ما