شرکت مهندسین مشاور ایمن آروند جاوید فرجاد

شرکت مهندسین مشاور ایمن آروند جاوید فرجاد

مشاوره مهندسی ایمنی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

دوره های آموزش حضوری

ردیفعنوانکارفرماسال انجام
1مدیریت بحران حوزه دریاپتروشیمی متانول کاوه1400
2ایمنی دریا و تجهیزات دریاییپتروشیمی متانول کاوه1400
3تجهیزات اطفاء حریق بر روی کشتی و نحوه استفاده از آنهاپتروشیمی متانول کاوه1400
4کاهش احتمال بروز حریق و حفظ آمادگی جهت شرایط اضطراری شامل حریق در کشتیپتروشیمی متانول کاوه1400

همکاران ما