شرکت مهندسین مشاور ایمن آروند جاوید فرجاد

شرکت مهندسین مشاور ایمن آروند جاوید فرجاد

مشاوره مهندسی ایمنی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

مدل سازی پیامد و ارزیابی ریسک

 • مدل سازی پیامد

 

ارزیابی دقیق و جامع مخاطرات فرآیندی در ایجاد و توسعه یک رویه مدیریتی کارا بسیار مهم است. دلیل انجام این ارزیابی موارد زیر است:

 • به منظور کنترل نمودن ریسک ها ما مجبور هستیم فرآیندها را به منظور کاهش ریسک ها مدیریت کنیم.
 • به منظور قادر بودن در مدیریت ریسک ها ما مجبور هستیم تا انها را درک نمائیم.
 • به منظور توانایی در درک ریسک ها ما مجبور به آنالیز ریسک ها هستیم.
 • اگر ما آنالیز ریسک را انجام ندهیم ممکن است به طور کاملی موضوعات مربوطه را درک نکنیم.
 • اگر کاملاً موضوعات را درک نکنیم ممکن است قادر به تمرکز بر منابع به منظور کاهش دادن ریسک ها به طور موثری نباشیم و توجیه نمودن تصمیماتمان را سخت تر خواهد نمود.

بر طبق موارد فوق ملاحظه انواع مخاطرات اصلی در صنایع فرآیندی نظیر آتش سوزی، انفجار و رهایش مواد سمی و ارزیابی اثرات بالقوه آنها بر روی کارمندان، تجهیزات، جامعه عمومی و محیط زیست بسیار حائز اهمیت می باشد. اولین مرحله در مدل سازی پیامد، مدل سازی اثرات فیزیکی است. هدف اصلی این مرحله فهم خصوصیات فیزیکی مخاطرات در محیط می باشد. دومین مرحله در این راستا مدل سازی اثرات می باشد. هدف اصلی این مرحله تفسیر دامنه مخاطرات به اثرات قابل درک مانند تأثیر بر عمر، اموال و دارایی و محیط زیست می باشد. ازجمله نرم افزارهای موجود در زمینه مدل سازی پیامد نرم افزار PHAST می باشد که ابزاری قوی برای شبیه سازی انواع اتش­ها و محاسبه شدت تابش حرارتی، شبیه سازی انفجار و محاسبه ازدیاد فشاردر محیط و شبیه سازی انتشار مواد سمی در محیط و محاسبه غلظت الاینده ها می باشد.

 

 • ارزیابی کمی ریسک (QRA)

 

ارزیابی کمی ریسک فرآیندهای شیمیایی، روشی طراحی شده به منظور تأمین ابزاری برای سیستم مدیریتی است تا به ارزیابی ایمنی فرآیند در صنایع فرآیندهای شیمیایی کمک نماید. سیستم های مدیریتی نظیر کدهای مهندسی، چک لیست ها و مدیریت ایمنی فرآیند لایه هایی از محافظت در برابر حوادث را فراهم می نمایند. به هر حال، پتانسیل برای حوادث جدی به طور کامل نمی توانند حذف شوند. ارزیابی کمی ریسک فرآیندهای شیمیایی یک روش کمی برای ارزیابی ریسک و شناسایی نواحی برای کاهش مقرون به صرفه ریسک می باشد.

این روش از اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی مطابق با اصول آن در صنایع هسته ای، هوا و فضا و الکترونیک تکامل یافته است. اساس این روش تعیین سناریوهای رویداد های نامطلوب و ارزیابی ریسک از طریق تعیین احتمال شکست، تعیین احتمال پیامدهای مختلف و اثرات بالقوه آن پیامدها می باشد. ریسک در این روش به عنوان تابعی از احتمال یا تعداد دفعات تکرار و پیامد یک سناریوی خاص تعریف می گردد. مراحل اصلی ارزیابی کمی ریسک در زیر تشریح شده اند:

 1. تعیین توالی وقایع بالقوه و رویدادهای نامطلوب بالقوه
 2. ارزیابی پیامدهای رویدادهای نامطلوب
 3. تخمین احتمال رویداد نامطلوب
 4. تخمین اثرات رویداد نامطلوب بر روی مردم، محیط زیست و اموال
 5. تخمین ریسک
 6. ارزیابی ریسک
 7. تعیین و اولویت بندی اقدامات کاهش ریسک چنانچه ریسک بیش از حد بزرگ باشد

همکاران ما