شرکت مهندسین مشاور ایمن آروند جاوید فرجاد

شرکت مهندسین مشاور ایمن آروند جاوید فرجاد

مشاوره مهندسی ایمنی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

پروژه ها

ردیفعنوانکارفرماسال انجام
1مطالعه HAZOP واحد تولیدی گرانول پلی پروپیلن- فاز اولمجتمع پتروشیمی رجال1400
2مطالعه HAZOP واحد تولیدی گرانول پلی پروپیلن- فاز دوممجتمع پتروشیمی رجال1400

همکاران ما