ایمن آروند جاوید فرجاد، شناسایی مخاطرات، ارزیابی ریسک، رفع مشکلات عملیاتی

ایمن آروند جاوید فرجاد، شناسایی مخاطرات، ارزیابی ریسک، رفع مشکلات عملیاتی

ایمنی فرآیند طراحی فرآیند و رفع مشکلات عملیاتی آموزش

همکاری با ما


زمینه همکاری:


ارسال رزومه (الزامی)

همکاران ما

📞گفتگوی آنلاین سوالی دارید؟از ما بپرسید