ایمن آروند جاوید فرجاد||مهندسی ایمنی|مهندسی فرآیند|آموزش های تخصصی

ایمن آروند جاوید فرجاد||مهندسی ایمنی|مهندسی فرآیند|آموزش های تخصصی

مهندسی ایمنی||مهندسی فرآیند||آموزش های تخصصی

هیدرات های گازی

مشخصات دوره:

نام دوره: آشنایی با هیدرات های گازی

مدت زمان: ۱۵ دقیقه

 

مدرس دوره:

نام و نام خانوادگی:رضا غلامی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

سوابق پژوهشی: ارائه دهنده ۴ مقاله تخصصی در زمینه هیدرات های گازی

 

همکاران ما