ایمن آروند جاوید فرجاد||مهندسی ایمنی|مهندسی فرآیند|آموزش های تخصصی

ایمن آروند جاوید فرجاد||مهندسی ایمنی|مهندسی فرآیند|آموزش های تخصصی

مهندسی ایمنی||مهندسی فرآیند||آموزش های تخصصی

خدمات ما

شبیه سازی پایا و دینامیک فرآیندهای صنعتی

به طور کلی مهندسین فرآیندهای شیمیایی دو وظیفه را بر عهده دارند: اول اینکه یک فرآیند جدید را طراحی نمایند و مورد دوم اینکه یک فرآیند موجود را شبیه سازی نمایند. این دو وظیفه میتواند ساده یا خیلی پیچیده  باشد. به منظور حل نمودن برخی مسائل ساده، محاسبه دستی می تواند انجام گیرد. مزیت محاسبه […]

ادامه مطلب

طراحی فرآیند و رفع مشکلات عملیاتی

تولید پایدار به همراه کیفیت بالای محصولات همواره مورد توجه مالکان و مدیران ارشد کارخانه های شیمیایی بوده است تا همواره سود حاصل از فروش و تقاضا برای بهره مندی از محصولات آنها برقرار باشد. اما گاهی اوقات به دلیل بروز مشکلات پیش بینی نشده در صنایع فرآیندی که می تواند ناشی از عدم انطباق […]

ادامه مطلب

مهندسی ایمنی

این بخش با هدف ارائه خدمات فنی و مهندسی و نیز مشاوره های تخصصی در زمینه های شناسایی مخاطرات فرآیندی و غیر فرآیندی، مدل سازی پیامد، استقرار سیستم مدیریت ایمنی فرآیند، ارزیابی کمی ریسک، تعیین Fire Zone، Restricted area و Impacted area، انجام مطالعات SIL و JHA، پیاده سازی LOPA و FTA و تهیه طرح […]

ادامه مطلب

آموزش های تخصصی

این بخش با هدف ارائه مطالب آموزشی در زمینه های مهندسی ایمنی، مهندسی فرآیند، پالایش و فراورش گاز و آموزش نرم افزارهای تخصصی مهندسی شیمی بنا نهاده شده است و امید دارد تا با ارائه مطالب آموزشی مناسب، ضمن افزایش آگاهی و دانش فنی و تخصصی کارکنان صنعت و فارغ التحصیلان دانشگاهی، راهی آسان و […]

ادامه مطلب

همکاران ما