شرکت مهندسین مشاور ایمن آروند جاوید فرجاد

شرکت مهندسین مشاور ایمن آروند جاوید فرجاد

مشاوره مهندسی ایمنی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

ارزیابی کمی ریسک

ارزیابی کمی ریسک فرآیندهای شیمیایی، روشی طراحی شده به منظور تأمین ابزاری برای سیستم مدیریتی است تا به ارزیابی ایمنی فرآیند در صنایع فرآیندهای شیمیایی کمک نماید. سیستم های مدیریتی نظیر کدهای مهندسی، چک لیست ها و مدیریت ایمنی فرآیند لایه هایی از محافظت در برابر حوادث را فراهم می نمایند. به هر حال، پتانسیل برای حوادث جدی به طور کامل نمی توانند حذف شوند. ارزیابی کمی ریسک فرآیندهای شیمیایی یک روش کمی برای ارزیابی ریسک و شناسایی نواحی برای کاهش مقرون به صرفه ریسک می باشد.

این روش از اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی مطابق با اصول آن در صنایع هسته ای، هوا و فضا و الکترونیک تکامل یافته است. اساس این روش تعیین سناریوهای رویداد های نامطلوب و ارزیابی ریسک از طریق تعیین احتمال شکست، تعیین احتمال پیامدهای مختلف و اثرات بالقوه آن پیامدها می باشد. ریسک در این روش به عنوان تابعی از احتمال یا تعداد دفعات تکرار و پیامد یک سناریوی خاص تعریف می گردد. مراحل اصلی ارزیابی کمی ریسک در زیر تشریح شده اند:

  1. تعیین توالی وقایع بالقوه و رویدادهای نامطلوب بالقوه
  2. ارزیابی پیامدهای رویدادهای نامطلوب
  3. تخمین احتمال رویداد نامطلوب
  4. تخمین اثرات رویداد نامطلوب بر روی مردم، محیط زیست و اموال
  5. تخمین ریسک
  6. ارزیابی ریسک
  7. تعیین و اولویت بندی اقدامات کاهش ریسک چنانچه ریسک بیش از حد بزرگ باشد

همکاران ما